Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตำบลตะคุ …

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนตำบลตะคุ หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อม”

การทำผ้ามัดย้อม.pdf ... อ่านต่อ

ต้อนรับนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าก…

ต้อนรับนางสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒธรรมและคณะ ณ วัดหน้าพระธาตุ

คณะรัฐมนตรีวัฒนธรรม.pdf ... อ่านต่อ

เดินขบวนรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

เดินขบวนรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2567.pdf... อ่านต่อ

โครงการปลูกต้นไม้ปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกต้นไม้ปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกต้นไม้ปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ปี2567.pdf... อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอ
  • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  • แบบฟอร์มเอกสาร
  • อื่น ๆ

 

 

 

 

 

 ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แผนที่อบต