Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next

5 ธันวาคม “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” น้อมรำลึกในพ…

5 ธันวาคม “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”     น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ... อ่านต่อ

นายลมัย สีดาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะค…

นายลมัย สีดาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ ได้ดำเนินการไถกลบบ่อขยะ

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566     นายลมัย สีดาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ     ... อ่านต่อ

ได้ดำเนินการเทยางมะตอยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของป…

ได้ดำเนินการเทยางมะตอยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ถนนเส้นบ้านสวนหอม-บ้านหนองตาด

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566   อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ อบต.ตะคุ   ได้ดำเนินการเทยางมะตอยเพ... อ่านต่อ

นายนพพร หีบสระน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ พ…

นายนพพร หีบสระน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ พร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุด เส้นหนองตาด-สวนหอม ร่วมกับกองช่าง อบจ.นครราชสีมา

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566   นายนพพร หีบสระน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ พร้อมคณะลงพื... อ่านต่อ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอ
 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แบบฟอร์มเอกสาร
 • อื่น ๆ

 ข้อมูลหน่วยงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ตู้ปันสุข

แผนที่อบต